Roadshow


Automation Expo 2024 at Chonburi

Automation Expo 2024 at Chonburi

กิจกรรมออกบูธงาน AUTOMATION EXPO 2024 บริษัท อัลฟ่า คอนโทรมาติค จำกัด ได้เข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นระบบอัตโนมัติสำหรับภาคการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ภายใต้แนวคิด Smart Human for Smart Manufacturing เมื่อวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) จ.ชลบุรี

อ่านต่อ

Modern Manufacturing Forum at Chonburi

Modern Manufacturing Forum at Chonburi

กิจกรรมออกบูธงาน Modern Manufacturing Forum บริษัท อัลฟ่า คอนโทรมาติค จำกัด ได้เข้าร่วมงาน วันพฤหสับดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

อ่านต่อ

Automation Expo 2023 at Chonburi

Automation Expo 2023 at Chonburi

Automation Expo 2023 at Chonburi บริษัท อัลฟ่า คอนโทรมาติค จำกัด ได้เข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยี และโซลูชั่นระบบอัตโนมัติสำหรับภาคการผลิต ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 8-10 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา จ.ชลบุรี

อ่านต่อ

Modern manufacturing forum at Korat

Modern manufacturing forum at Korat

กิจกรรมออกบูธงาน MODERN MANUFACTURING FORUM บริษัท อัลฟ่า คอนโทรมาติค จำกัด ได้เข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “เจาะลึกการวัด และวิเคราะห์ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness : OEE)” เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จ.นครราชสีมา

อ่านต่อ
Valveน้ำ,โซลินอยด์วาล์ว,วาล์ว,ControlValve,กระบอกลม,กระบอกไฟฟ้า,Control Valves

Seminar Modern Manufacturing Forum at Chonburi

Seminar Modern Manufacturing Forum at Chonburi

กิจกรรมออกบูธงาน Modern Manufacturing Forum 2022 บริษัท อัลฟ่า คอนโทรมาติค จำกัด ได้เข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วย OEE และการบำรุงรักษาด้วยตนเอง” (OEE FOR SMART FACTORY & AUTONOMOUS MAINTENANCE) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

อ่านต่อ