Air Vent Valve


Air Vent Valve


Air Vent Valve เป็นวาล์วสำหรับไล่ลม ไล่อากาศในท่อ มักติดตั้งไว้ที่ปลายบนสุดของท่อ ทำหน้าที่ระบายอากาศออกจากระบบของเหลว หรือ ระบบไอน้ำ

Other


Air Vent Valve

Air Vent Valve


อ่านต่อ