AutoDrain


TD-COMBO | Timer Drain 1/2


TD-COMBO | Timer Drain
เป็น AutoDrain แบบตั้งเวลา แต่พิเศษตรงที่ Combo 4 in 1 - กระทัดรัด พอที่จะติดตั้งใต้ถังพักลม
และทนต่อสิ่งสกปรก เศษสนิม ตะกรันจากถังพักลม หรือคราบน้ำมันจากปั๊มลม
 
1.  Timer Unit กำหนดเวลาปิดเปิด ได้อย่างแม่นยำ
2.  Solenoid Valve มีขนาดลิ้นวาล์วใหญ่, direct operated, ไม่ sensitive ต่อสิ่งสกปรก
3.  มี Strainer ดักหน้าวาล์ว ซึ่งไส้กรองสามารถนำมาถอด-ล้างได้ง่าย เมื่ออุดตัน
4.  แถม Ball Valve สำหรับปิด บล็อกลมจากถังพัก ก่อนที่จะถอด-ล้างใส้กรองใน Strainer
 
TD-COMBO สามารถใช้ได้กับปั๊มลมทุกชนิด ติดตั้งใต้ถังพักลม ใต้ฟิลเตอร์ดักน้ำมัน
ใช้กับน้ำคอนเดนเสท ทั้งที่สกปรก และที่ไม่สกปรก ได้หมด

Condensate Drain Valve | Float Type


Auto Drain แบบลูกลอย ระบายเฉพาะน้ำ ไม่มีการสูญเสียลมอัด (Zero Air Loss) 
เหมาะสำหรับติดตั้งกับเมนไลน์ฟิลเตอร์ และปลายท่อสาขา ที่แท็ปลมดิ่งลงมาจากท่อเมน 
ซึ่งน้ำคอนเดนเสทในบริเวณนี้ จะไม่ได้มีสิ่งสกปรกปนเปื้อนมามาก
 
Specifications                                                  
Port Size : G1/2”                                  
Operating Pressure : 0 – 16 bar                            
Medium Temperature : 0 - 100 C                         
Float Material : Stainless Steel                              
Body Material : Aluminium Alloy                                          
Seal Material : Oil resistant o-ring                        
Drain Capacity : up to 300 l/h  
               
Features
  • เป็น AutoDrain แบบลูกลอย
  • ระบายเฉพาะน้ำ ไม่มีการสูญเสียลมอัด (Zero Air Loss)
  • ทนการกัดกร่อน ต่อน้ำมันหล่อลื่น
  • เหมาะกับ compressors ทุกชนิด
  • เชื่อถือได้, เสียงเบา และทนทาน
  • มาพร้อมกับ manual purging valve

Other


TD-COMBO | Timer Drain 1/2

TD-COMBO | Timer Drain 1/2


อ่านต่อ

Condensate Drain Valve | Float Type

Condensate Drain Valve | Float Type


อ่านต่อ