Air Dryer


Air Dryer


ลมแห้ง สะอาด ปราศจากความชื้น เป็นสิ่งสำคัญในระบบนิวแมติก ที่จะช่วยรักษาประสิทธิภาพและช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ 

  • ทำให้ลมแห้งทันที
  • ขนาดกระทัดรัด
  • ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า
  • ใช้ได้แม้ในโซนอันตราย Hazardous
  • ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหว ไม่ต้องซ่อมบำรุง
  • ไม่ต้องเปลื่ยนสารดูดซับความชื้น
  • ไม่ก่อให้เกิดสาร CFC/FC
  • ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน

Other


Air Dryer