Pinch Valves


Pinch Valves


สำหรับงาน เปิด-ปิด ของไหลที่สกปรก กัดกร่อน หรือมีความคม เช่น ฝุ่น ผง ถ่าน หิน กรวด ทราย ซีเมนต์ ซิลิกา แป้ง แกลบ ขี้เถ้า เมล็ด เยี่อ โคลน น้ำ น้ำมัน แก๊ส เคมี ฯลฯ โดยการใช้แรงดันลม บีบอัดหลอดยาง Sleeve เพื่อปิดวาล์ว - และเปิดวาล์วโดยการระบายลมทิ้ง เพื่อให้ Sleeve คืนตัว กลับสู่สภาวะปกติ Normally Open
 
อุตสาหกรรม และลักษณะงาน
ระบบลำเลียงด้วยลม หรือสูญญากาศ
ระบบการเติม และชั่งน้ำหนัก
ถังเก็บซีเมนต์ พลาสติก เมล็ด และเคมีภัณฑ์
อุตสาหกรรมยา อาหาร ไวน์
งานบำบัดน้ำเสีย
 

Other


Pinch Valves